adv

Kilka słów o nas czyli LOGNET w pigułce

Firma Lognet Sp. z o.o. została powołana do życia w 2000 roku . Przez cały okres działalności  związani jesteśmy z branżą telekomunikacyjną. W początkowym okresie działalności przedsiębiorstwa  świadczyliśmy kompleksowe usługi logistyczne dla firmy Nokia Poland. W roku 2006 nastąpiła konsolidacja firm Nokia oraz Siemens w efekcie czego utworzony został Nokia Siemens Networks. Dzięki fuzji obydwu firm staliśmy się jej partnerem  w zakresie logistyki, obsługi technicznej oraz dostaw materiałów i podzespołów. 

 

Plany i główne założenia czyli misja firmy

Misją Lognet jest wizja rzetelnej i profesjonalnej firmy dostarczającej klientom wysokiej jakości towary, usługi i serwis. Celem jest zapewnienie naszym klientom zadowolenia z naszych produktów oraz świadczonych usług. Naszym celem jest również pozostanie wiodącym dostawcą materiałów instalacyjnych i usług logistycznych dla rynku telekomunikacyjnego.
W naszych działaniach koncentrujemy się na:
  1. Ciągłym doskonaleniu  wiedzy i umiejętności aby w profesjonalny sposób sprostać wymaganiom naszych Klientów.
  2. Podniesieniu konkurencyjności i efektywności.
  3. Elastyczności w działaniu.
  4. Ciągłym powiększaniu oferty aby dopasować ją do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku.
  5. Aby wizja stała się rzeczywistością.
Działamy w myśl hasła: Zadowolenie klientów tworzy nasz sukces.

BE GREEN. Nasza polityka ochrony środowiska

Odniesienie sukcesu jest możliwe jedynie wówczas kiedy nasze działania będą miały na uwadze poszanowanie praw i interesów obecnych i przyszłych pokoleń.
 
Jako cel wyznaczyliśmy sobie stałe poprawianie efektywności naszych działań w zakresie ochrony środowiska poprzez np. zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. 
 
 
Nasza polityka ochrony środowiska bazuje na następujących założeniach: 
  1.  Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego poprzez kontrolę ilości  substancji, śmieci i odpadków oraz odpowiednią ich utylizację.
  2. Używanie wszędzie gdzie to możliwe przyjaznych dla środowiska, poddających się recyklingowi materiałów.
  3. Stosowanie się do wszelkich przepisów i regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska.
  4. Traktowanie troski o środowisko naturalne oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jako wartości nadrzędnych.
  5. Rozwijanie i wdrażanie bezpiecznych dla środowiska i wydajnych metod pracy i procesów produkcyjnych.
Deklarujemy że Lognet wkłada wiele wysiłku w troskę o lokalne środowisko i aktywne promowanie strategii jego ochrony.