Sterownik TinyDrive TDS-2/4

TinyDrive TDS-2/4 jest uniwersalnym sterownikiem mikroprocesorowym przeznaczonym do sterowania i kontroli wentylatorów prądu stałego. Sterownik umożliwia kontrolę pracy dowolnych wentylatorów posiadających dedykowaną linię sterowania PWM (Pulse Width Modulation). Dzięki konfigurowalnym liniom sprzężenia zwrotnego sterownik pozwala na diagnostykę pracy wentylatorów sygnalizując ewentualny stan uszkodzenia (zablokowania) lub niepoprawnej pracy. Sterownik TDS-2/4 diagnozuje i zgłasza szereg innych sytuacji alarmowych jak przekroczenia temperatury obiektu, napięcia zasilającego sterownik oraz uszkodzenia czujnika temperatury. Sygnalizacja wystąpienia sytuacji alarmowej realizowane jest za pomocą bezpotencjałowego przekaźnika elektromagnetycznego dzięki czemu możliwa jest integracja sterownika z dowolnym zewnętrznym systemem nadzorującym. Sterownik TDS-2/4 oferuje również funkcję konfigurowalnego termostatu. Funkcja termostatu realizowana jest za pomocą niskomocowego przekaźnika elektromagnetycznego.

Sterownik TinyDrive TDS-2/4

Cechą charakterystyczną sterownika TDS-2/4 jest bezawaryjność nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Oprogramowanie konfiguracyjno-diagnostyczne pozwala dobrać nastawy sterownik do każdej aplikacji wymagającej chłodzenia o dużej wydajności. Szeroki zakres napięć zasilających sterownik pozwala na wykorzystanie go zarówno w zastosowaniach przemysłowych jak i telekomunikacyjnych. W tabeli 1 zebrane zostały podstawowe cechy funkcjonalne sterownika TDS-2/4.

Tabela 1 Podstawowe parametry sterownika TDS-2/4

 
Napięcie zasilania 48VDC – 56VDC
Zakres temperatur pracy od -20˚C do +70˚C*
Klasa szczelności IP32
Względna wilgotność otoczenia 90% (bez kondensacji)
Dokładność regulacji 1%
Pobór mocy w trybie jałowym 0.85W
Liczba obsługiwanych wentylatorów 2 (lub dwie grupy po kilka)
Obsługiwane sensory temperatury Cyfrowe
Sygnalizacja alarmów Tak
Port diagnostyczny Tak
 

Sterownik TinyDriver TDS-2/4 współpracuje ze wszystkimi aktualnie produkowanymi wentylatorami firmy Sanyo-Denki® oraz wybranymi modelami wentylatorów firmy EBM-Papst® wyposażonymi w wejście sterujące PWM. Największą zaletą modelu sterowania sygnałe m PWM jest możliwość sterowania wentylatorów z bardzo 

szerokiej grupy mocowej, łączenie wentylatorów w zespoły po kilka, oraz bardzo precyzyjne do bieranie parametrów pracy, z zachowaniem energooszczędności i wydajności układu chłodzącego. Przy doborze wentylatorów do aplikacji docelowej należy uprzednio zapoznać się z ich dokumentacją techniczną, aby upewnić się że spełniają wszystkie kryteria współpracy ze sterownikiem TDS-2/4. Sterownik współpracuje z oprogramowaniem konfiguracyjno-diagnostycznym umożliwiającym swobodny dobór nastaw i parametrów pracy wentylatorów pod kątem wymagań użytkownika i docelowej aplikacji. Edytowalna charakterystyka pracy wentylatorów pozwala na precyzyjną konfigurację parametrów działania wentylatorów pod kątem wydajności i emisji hałasu, który w przypadku zastosowań telekom unikacyjnych jest jednym z kluczowych parametrów całego systemu chłodzącego. Sterownik obsługuje dwie charakterystyki pracy, co oznacza, że każdy wentylator lub grupa wentylatorów może pracować według indywidualnie zadanych parametrów. Możliwość rozdzielenia charakterystyk pracy dla każdego z zespołów wykonawczych bywa szczególnie użyteczna w przypadku, kiedy jeden z zespołów wentylatorów działa „na zewnątrz” i hałas emitowany jest do bezpośrednio do otoczenia. Charakterystyka pracy wraz z dodatkowymi parametrami konfiguracji może zostać zapisana na dowolnym nośniku i powielana podczas konfiguracji innych egzemplarzy urządzenia, bez konieczności indywidualnego strojenia każdego urządzenia osobno. Zdefiniowane przez użytkownika parametry sterownika mogą być również zaprogramowane jako domyślna konfiguracja urządzenia już na etapie produkcyjnym. Podstawowa konfiguracja sprzętowa sterownika przewiduje obsługę dwóch wentylatorów, gdyż sterownik obsługuje dwie linie sprzężenia zwrotnego wentylatorów (wejścia TACHO). Rozbudowując układ o urządzenie sumujące sygnały TACHO możliwe jest podłączenie większej liczby wentylatorów i detekcja uszkodzenia lub zablokowania dowolnego wentylatora.